Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Denna policy beskriver hur Hotel Medevi Brunn AB, i egenskap av personuppgiftsansvarig, hanterar våra kunders, gästers och partners etc personuppgifter.

Hotel Medevi Brunn AB har ett ansvar att skydda dina rättigheter och din integritet och förklarar härnedan hur vi hanterar dessa och varför de behövs.

Hotel Medevi Brunn ansvarar för personuppgifter när ni delar med er av dessa:

  • När ni gör en bokning hos oss
  • När vi sluter avtal
  • När ni kontaktar oss via mail eller e-post
  • Ni anmäler er till vårt nyhetsbrev
  • Eller på annat sätt delger oss era personuppgifter

Vi hanterar följande personuppgifter

  • Kontakt- och adressuppgifter
  • Ev mat- eller andra allergier vi behöver känna till för säker leverans
  • Övriga önskemål som du själv väljer att dela med oss inför säker och adekvat leverans.
  • Betalningsinformation som grundar för snabb, säker och trygg betalning. Alla uppgifter hanteras med hänsyn till respektive rättslig grund.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Vi hanterar dessa uppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden när vi ingått avtal, genomför bokningar och beställningar samt även direktmarknadsföring/försäljning.

Vem är ansvarig för de uppgifter vi samlar in?

Det är Hotel Medevi Brunn AB, organisationsnummer 556732-9692 med adress Medevi Brunn 6B, 591 97 Motala som ansvarar för dina personuppgifter.Vill du komma i kontakt med oss angående detta är telefonnumret 0141-911 00 eller via mail hotell@medevibrunn.se

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Hotel Medevi Brunns medarbetare har tillgång till dina uppgifter via vårt bokningssystem. Syftet är att kunna hantera din beställning på ett korrekt och önskvärt sätt.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till det som är registrerat om dig och även rätt att uppgifterna blir raderade och/eller korrigerade. En radering kan först bli aktuell efter bokningen är genomförd och korrekt ersättning erlagd. Se ovan kontaktuppgifter.