Om oss

Medevi idag

Idag ägs Medevi Brunn av fastighetsbolaget Medevi Brunn AB. Huvudägare är Stiftelsen Medevi Brunns framtid som grundades 1996 av professor Carl Axel Gemzell (1910-2007). Stiftelsen skapades för att bistå till att kulturarvet Medevi Brunn med de 70-talet byggnaderna, brunnsparken och de unika brunnstraditionerna ska leva vidare. Resterande del av bolaget ägs av släktingar till professor Gemzell. Alla härstammar från Apotekare Axel Sandberg (1839-1911) som förvärvade sin aktiepost i bolaget 1886.

Landsbygdsutveckling

Vi arbetar kontinuerligt med att bevara och utveckla hela fastigheten Medevi Brunn med både byggnader och brunnspark. Det är ett omfattande arbete. Vi har erhållit medel för att röja i Medevi brunnspark och för att sätta upp fårstängsel vilket blev ett rejält lyft för brunnsmiljön. 

Byggnadsvård på Medevi Brunn

Följ med Östergötlands museums byggnadsantikvarier till Medevi, Nordens äldsta hälsobrunn. Just nu pågår ett stort arbete med att ta fram en vård- och underhållsplan för de 71 historiska byggnaderna här på Medevi Brunn.

Läs mer här.

Urban Hjärne

Gustav Soop (1624-1679), generalguvernör åt änkedrottning Hedvig Eleonora (1636-1715) och lagman i Östergötland, hade länge försökt hitta en hälsobrunn i Sverige – likt de många han besökt i utlandet. Han såg framtidens behov av kurorter och planerade att starta rikets första hälsobrunn. Han förvärvade Medevi Säteri och kom så i kontakt med berättelserna om källorna i Medevi. Gustav Soop lät undersöka vattnet i källan i Högbrunnen och sände prov på vattnet till den på den tiden berömde vetenskapsmannen och läkaren Urban Hjärne (1641-1724). 25 juli 1678 besökte Hjärne Medevi för att analysera vattnet på plats. Analysen visade att brunnen var en ”rätt martialisk surbrunn”. Nordens första hälsobrunn som fortfarande är i bruk var härmed grundad!

Intresseföreningen

När Landstinget efter 200 år drog tillbaka sin verksamhet på Medevi Brunn i början av 1980-talet så bildades den ideella föreningen Intresseföreningen Medevi Brunn för att slå vakt om kulturen. De bistår både ekonomiskt och genom ideellt arbete för att traditionerna som är unika för Medevi Brunn ska kunna leva vidare.

Läs mer om Intresseföreningen Medevi Brunn och deras arbete på deras egen hemsida, klicka här

Brunnsorkestern

Musiken har alltid varit central och viktig för hälsan här på Medevi Brunn. Redan Urban Hjärne, brunnens grundare och förste brunnsläkare, förordade hur viktigt det var att glömma vardagens bekymmer för att kunna tillgodogöra sig hälsokuren här på Medevi. Musik är en viktig del i förströelsen på brunnen. På 1870-talet fick Medevi Brunn en egen orkester som inledningsvis bestod av pensionerade militärmusiker. Idag består Medevi Brunnsorkester (MBO) av professionella och duktiga amatörmusiker och den spelar fortfarande i parken och går i täten för den berömda Grötlunken. De spelar på tidstrogna instument enligt gammal svensk tradition. Medevi Brunnsorkester utgör stommen i dagens brunnssäsong. På grund av Coronapandemin kunde vi tyvärr inte husera orkestern 2020. Läs mer om MBO på deras egen hemsida. De finns även på YouTube

Brunnssäsongen

Källan är Medevis hjärta och vattnet blodet i ådrorna, livets elixir. Vattnet är livsnödvändigt för allt levande. Medevi är den äldsta hälsobrunnen i Norden med en obruten verksamhetshistoria sedan starten 1678. Fram till i början av 1980-talet drevs Medevi Brunn som kurort med läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast, baderskor och alla traditioner omkring med brunnsdrickning, morgonböner och gudstjänster i kyrkan, brunnsorkester i parken och i täten för den berömda Grötlunken, teater och konserter. Landstinget i Östergötland remitterade patienter till Medevi som fick vistas som brunnsgäster en vecka eller två på Medevi för att kurera och återhämta sig.

Hälsokällor

Medevi betyder ”mitt på skogen” och sedan urminnes tider har människor besökt Medevi för att dricka och bada i källorna här. Den källa som det talas mest om i de äldsta texterna om Medevi är Rödbrunnen. Den fick sitt namn av den rödbruna mönjan vattnet rann upp genom. Under forntiden och in i medeltiden vallfärdade människor främst hit midsommartid för att bada och dricka vattnet i Rödbrunnen. Vattnets kraft var starkast då och det kunde framförallt bota barnlöshet och ögonsjukdomar.

Lokala företag

Sedan början av 2000 har det lilla familjeföretaget Medevi Prosalus tillverkat och sålt ekologiska hudvårdsprodukter på Medevi Brunn. Se deras sortiment och handla online eller kom till Medevi och besök deras butik. Besök deras hemsida.

Här finns även Medevi Byggnadsvård sedan några år. Medevi Byggnadsvård finns på Facebook och Instagram.