Nutid & Dåtid

Medevi Brunn AB äger och driver Medevi Brunn. Medevi Brunn AB ägs till 60 procent av Stiftelsen Medevi Brunns Framtid och resterande 40 procent ägs av olika aktieägare.  Stiftelsen som grundats av Professor Carl-Axel Gemzell i syfte att bevara Medevi Brunns unika byggnader och den fina 1700-tals miljön har följande sammansättning;  Ordförande  Sven Lindgren med följande styrelsemedlemmar, Lars P Lundgren, Ralph Edenheim, William Hamilton, Kenneth Söderman, Gunnar Almesåker, Hans Rhodin, Sanna Murray Salander samt Yvonne Bolgerth.

Surt sa Soop

Gustav Soop, generalguvernör åt änkedrottning Hedvig Eleonora och lagman i Östergötland, hade länge försökt hitta en hälsobrunn i Sverige – likt de många han besökt i utlandet. Han såg framtidens behov av kurorter och planerade att starta rikets första hälsobrunn. Han förvärvade Medevi Säteri och kom så i kontakt med berättelserna om källorna i Medevi. Gustav Soop lät undersöka vattnet i Medevi Brunn och kontaktade läkaren Urban Hjärne som analyserade vattnet. Urban Hjärnes analys visade att brunnen var en ”rätt martialisk surbrunn”.

Urban Hjärne

En undersökning på plats här på Medevi den 25 juli 1678 bekräftade Urban Hjärnes analys. Här börjar alltså Medevi Brunns historia som erkänd surbrunn och satsningarna i området tog sin början. Gustav Soop bestämde sig för att satsa ordentligt för att bygga upp en riktig kurort med brunnshus, badhus, kyrka, gästbyggnader och Wärdshus. Urban Hjärne anställdes som brunnsläkare. Tack vare Urban Hjärnes kontakter lyckades han få änkedrottning Hedvig Eleonora att besöka brunnen. Härmed öppnades vägen in i societeten i Sverige. Efter Hedvig Eleonoras vistelse följde fler kungliga besök, bland andra Karl XI, Gustav III, Karl XV och Carl XVI Gustaf.

Den ursprungliga kurmetoden hade fyra grundläggande steg:
Purgation – gästerna genomgick en grundlig laxation.
Drickning – gärna med början så tidigt på dagen som möjligt. Ingångsdosen var 3 glas brunnsvatten för att sedan ökas till upp mot 15 glas – på morgonen. Bad – absolut inte några varma utan på sin höjd tempererade eller kalla med en sakta stigande temperatur.
Diet – sträng och lättsmält. Därför rekommenderades oxkött eller fisk såsom abborre, forell, gädda och vätternröding. All saltad eller rökt mat var förbjuden. Helst skulle vin drickas till maten, alternativt öl. Om man inte hade råd med vin eller öl fick en rejäl sup duga.

Arvet lever vidare

Idag är Medevi Brunn en hotell-, konferens-, och vandrarhemsverksamhet med värdshus, Schweizeri och festvåningsverksamhet.

Medevi Brunn AB äger och driver Medevi Brunn. Medevi Brunn AB ägs till 60 procent av Stiftelsen Medevi Brunns Framtid som grundats av Professor Carl-Axel Gemzell i syfte att bevara våra unika byggnader och miljö. Resterande 40 procent ägs av aktieägare från släkten Gemzell.

Varmt välkommen till Medevi Brunn och njut av historiens vingslag!

Källor: ”Kring Medevi Brunn och Urban Hjärne” av Per Dockson, ”Medevi Brunn 300 år” av Lars O. Lagerqvist

Medevi Brunn Växer

Medevi Brunn blev som Gustav Soop hade tänkt sig. Gustav Soop själv gick bort 1679 och hans arbete fortdrevs av bland annat änkedrottningen Hedvig Eleonora följt av Anna Maria Soop och sedermera Anna Marias dotter Eleonora Margaretha. Brunnen styrdes således av kvinnor under 60 år, 1688-1748. Carl Reinhold von Fersen ärvde Medevi Brunn efter sin mor Eleonora Margaretha Soop i mitten av 1700-talet. Under denna tid blev Medevi också högkvarter för Hattpartiet. Hattpartiets ledare var ingen mindre än Axel von Fersen, bror till Carl Reinhold.

1780 såldes brunnen till Mathias Odencrantz som lät bygga flera byggnader som ännu idag står kvar. Bland annat Nobis och Vobis, Klockstapeln, Schefferska och Wolfrattska byggningarna.

1807 köptes brunnen av Arvid Virgin som började bygga den nya Högbrunnen och bildade Medevi Aktiebolag. Nya byggnader uppfördes till exempel Gymnastiken, Intendentbyggningen, Apoteksbyggningen och Schweizeriet med paviljonger för musik och de olika källorna.

Musiken gör sitt intåg

På 1870-talet gjorde Grötlunken sitt intåg på Medevi Brunn. Först intog gästerna gröt med katrinplommon. För att smälta måltiden gick man efter orkestern i en så kallad Grötlunk. Klockan 20.45 samlades gästerna framför Societetsbyggningens veranda för att lyssna till Brunnsorkesterns marschkonsert. Därefter ställde orkestern upp sig, lyr- och standarbärare utsågs och gästerna ställde upp sig i led om fyra personer bakom orkestern.

Musiken inleddes med Zickoffs marsch. Själva Grötlunken tog sin början exakt efter klockans 9 slag. Efter lunken slöts leden och man ställde upp sig för en ceremoni där man bjöd varandra en god natt. Än idag lever traditionen vidare med både Grötlunk och Brunnsorkester på Medevi. På 1900-talet kom folk fortfarande till brunnen för att kurera sig under sommaren. Nu var uppdelningen efter samhällsskikt mindre strikt och ”klasserna” blandade sig mer frekvent med varandra.

1948 övertog Östergötlands landsting driften av Allmänna Lasarettet och Medevi blev en vårdinrättning för de gamla. Musik och brunnsorkester levde dock vidare och det traditionsenliga midsommarfirandet fortlöpte. 1966 förklarades Medevi Brunn som ett byggnadsminne. 1982 lade landstinget ner sin verksamhet och brunnens verksamhet avtog. 1983 bildades Intresseföreningen Medevi Brunn vars syfte är att hålla brunnens traditioner vid liv.

1990 Professor Axel Gemzell, en av brunnens ägare, reagerade och trädde in för att rädda och bevara brunnen. Medevi Brunnsorkester spelar fortfarande dagligen på brunnen under brunnsäsongen. Nu består orkestern av några av Sveriges ledande musiker som under sommaren bildar en mässingssextett och spelar sina konserter på tidsenliga instrument.