Medevi Brunn

Brunnssäsongen 2021 är över

Under vår traditionella brunnssäsong håller brunnen öppet dagligen. Då finns det matservering, hotell och veckoboende. Brunnsdrickning, guidningar, brunnsmusik och mycket mer att uppleva.

Nordens äldsta hälsobrunn som fortfarande är i bruk grundades 1678 och brunnsmiljön som växte fram runt källan är unik. Medevi ligger i Östergötland nära Riksväg 50 mellan Askersund och Motala.

Mat & dryck

Endast förbokade grupper.

Unika upplevelser

Medevis lugn och atmosfär måste upplevas.

Närhet till Vättern och vandringsleder

Medevi ligger omgivet av vacker natur. Du kan vandra utmed Östgötaleden. Två kilometer från brunnsområdet ligger Vättern. En källsjö med klart och friskt vatten.

Att vistas på Medevi innebär tillgång till vacker natur med bad, paddling och vandring förutom upplevelsen av en helt unik miljö med levande traditioner. Medevi är historiskt en plats för rekreation för både kropp och själ. Det går än idag att njuta av den helt unika atmosfären Medevi skänker.

Brunnsmusik med traditioner

Medevi Brunnsorkester konserterar på brunnen enligt traditionellt program under brunnssäsongen på sommaren. Nu blickar vi fram mot brunnssäsongen 2022.

08.00 – 08.40 Revelj med morgonkonsert, söndagar

15.00 – 16.00 Eftermiddagskonsert, alla dagar utom måndagar

19.30 – 20.15 Kvällskonsert, alla dagar utom måndagar

20.45 – 21.20 Marschkonsert, GRÖTLUNK, alla dagar

21.45 – 22.30 Skymningskonsert, fredagar, ej vid dåligt väder

Hälsobrunn med obruten verksamhetshistoria.

Intresseföreningen Medevi Brunn ansvarar över flera traditioner på Medevi Brunn så att verksamhetshistorien obrutet lever vidare. Från år till år, från brunnssäsong till brunnsäsong.

Källan är Medevis hjärta. Källan med det hälsobringande vattnet. Tack vare stort ideellt engagemang sedan tidigt 1980-tal har traditionerna med vattendrickning, brunnsmusik, guidningar mm på Nordens äldsta hälsobrunn levt kvar och gör så fortfarande.

Mat & dryck

Bo hos oss

Upplev