Medevi Brunn

Nordens äldsta hälsobrunn som fortfarande är i bruk grundades 1678 och brunnsmiljön som växte fram runt källan är unik. Medevi ligger i Östergötland nära Riksväg 50 mellan Askersund och Motala.

Schweizeri med premiär för Medevi Brunnsorkester tisdag 29 juni kl. 15:00.

Intresseföreningen och våra utställare är på plats från midsommarafton fredag 25 juni.

Midsommarstången får vila i år, vi har inget offentligt firande i enlighet med FHM:s rekommendationer. 

Mat & dryck

Tisdag 29 juni öppnar Schweizeriet i parken. Brunnssäsongen startar med brunnsmusik och vi håller serveringen öppen dagligen.

Hotellrum

Boka din hotellövernattning på Medevi Brunn. Njut av lugnet och traditionerna i en historisk miljö.

Svemester på Medevi Brunn

Varva ner i vår unika brunnsmiljö i en hel vecka. Vi har veckouthyrning med möjlighet till självhushåll.

Lev brunnsliv med oss

Här finns unika traditioner, natur- och kulturupplevelser. Medevis lugn och atmosfär måste upplevas.

Medevi Brunnsorkester

I år börjar vår traditionsenliga brunnssäsong 29 juni och varar fram till söndag 8 augusti. Vi kan med glädje meddela att Medevi Brunnsorkester kommer att konsertera på brunnen hela brunnssäsongen.

Medevi Brunnsorkester har varje sommar sedan tidigt 1870-tal gett konserter vid Schweizeriet samt marscherat i täten för den välkända Grötlunken. Även konserttiderna med dagliga eftermiddags-, kvälls-, och marschkonserter följer 130-åriga traditioner. Läs mer om MBO på deras egen hemsida.

Mat & dryck

Bo hos oss

Upplev