Vår historia

Historien runt Medevi går tillbaka till medeltiden då Medevi var en offerkälla. Det röda vattnet var känt för att bota bland annat ögonsjukdomar och underlivslidanden. Vattnet kunde också bota ofruktsamma kvinnor. Idag besöker man oss av helt andra och mer njutbara anledningar.

Surt sa Soop

Gustav Soop, generalguvernör åt änkedrottning Hedvig Eleonora och lagman i Östergötland, hade länge försökt hitta en hälsobrunn i Sverige – likt de många han besökt i utlandet. Han såg framtidens behov av kurorter och planerade att starta rikets första hälsobrunn. Han förvärvade Medevi Säteri och kom så i kontakt med berättelserna om källorna i Medevi. Gustav Soop lät undersöka vattnet i Medevi Brunn och kontaktade läkaren Urban Hjärne som analyserade vattnet. Urban Hjärnes analys visade att brunnen var en ”rätt martialisk surbrunn”.

Urban Hjärne

En undersökning på plats här på Medevi den 25 juli 1678 bekräftade Urban Hjärnes analys. Här börjar alltså Medevi Brunns historia som erkänd surbrunn och satsningarna i området tog sin början. Gustav Soop bestämde sig för att satsa ordentligt för att bygga upp en riktig kurort med brunnshus, badhus, kyrka, gästbyggnader och Wärdshus. Urban Hjärne anställdes som brunnsläkare. Tack vare Urban Hjärnes kontakter lyckades han få änkedrottning Hedvig Eleonora att besöka brunnen. Härmed öppnades vägen in i societeten i Sverige. Efter Hedvig Eleonoras vistelse följde fler kungliga besök, bland andra Karl XI, Gustav III, Karl XV och Carl XVI Gustaf.

Den ursprungliga kurmetoden hade fyra grundläggande steg:
Purgation – gästerna genomgick en grundlig laxation.
Drickning – gärna med början så tidigt på dagen som möjligt. Ingångsdosen var 3 glas brunnsvatten för att sedan ökas till upp mot 15 glas – på morgonen. Bad – absolut inte några varma utan på sin höjd tempererade eller kalla med en sakta stigande temperatur.
Diet – sträng och lättsmält. Därför rekommenderades oxkött eller fisk såsom abborre, forell, gädda och vätternröding. All saltad eller rökt mat var förbjuden. Helst skulle vin drickas till maten, alternativt öl. Om man inte hade råd med vin eller öl fick en rejäl sup duga.

 

Medevi Brunn Växer

Medevi Brunn blev som Gustav Soop hade tänkt sig. Gustav Soop själv gick bort 1679 och hans arbete fortdrevs av bland annat änkedrottningen Hedvig Eleonora följt av Anna Maria Soop och sedermera Anna Marias dotter Eleonora Margaretha. Brunnen styrdes således av kvinnor under 60 år, 1688-1748. Carl Reinhold von Fersen ärvde Medevi Brunn efter sin mor Eleonora Margaretha Soop i mitten av 1700-talet. Under denna tid blev Medevi också högkvarter för Hattpartiet. Hattpartiets ledare var ingen mindre än Axel von Fersen, bror till Carl Reinhold.

1780 såldes brunnen till Mathias Odencrantz som lät bygga flera byggnader som ännu idag står kvar. Bland annat Nobis och Vobis, Klockstapeln, Schefferska och Wolfrattska byggningarna.

1807 köptes brunnen av Arvid Virgin som började bygga den nya Högbrunnen och bildade Medevi Aktiebolag. Nya byggnader uppfördes till exempel Gymnastiken, Intendentbyggningen, Apoteksbyggningen och Schweizeriet med paviljonger för musik och de olika källorna.

Läs mer