Medevi Brunnsorkester 15 May 2018, 8:00 PM
Hela säsongen

Medevi Brunnsorkester har spelat varje sommar sedan 1870-talet. Numera består orkestern av utvalda professionella musiker, musiklärare och kompetenta amatörer som alla spelar ideellt. Medevi Brunnsorkester är en mässingssextett och spelar på historiskt tidsenliga, svenska instrument.  Läs mer om Brunnsorkestern klicka här

Medevi Brunnsorkester spelar flera gånger varje dag under en Brunnssäsong. I år 2020 har vi fått bryta traditionen på grund av den pandemi som råder och inga traditionsenliga konserter med Medevi Brunnsorkester kommer att genomföras.