Musiken gör sitt intåg

På 1870-talet gjorde Grötlunken sitt intåg på Medevi Brunn. Först intog gästerna gröt med katrinplommon. För att smälta måltiden gick man efter orkestern i en så kallad Grötlunk. Klockan 20.45 samlades gästerna framför Societetsbyggningens veranda för att lyssna till Brunnsorkesterns marschkonsert. Därefter ställde orkestern upp sig, lyr- och standarbärare utsågs och gästerna ställde upp sig i led om fyra personer bakom orkestern.

Musiken inleddes med Zickoffs marsch. Själva Grötlunken tog sin början exakt efter klockans 9 slag. Efter lunken slöts leden och man ställde upp sig för en ceremoni där man bjöd varandra en god natt. Än idag lever traditionen vidare med både Grötlunk och Brunnsorkester på Medevi. På 1900-talet kom folk fortfarande till brunnen för att kurera sig under sommaren. Nu var uppdelningen efter samhällsskikt mindre strikt och ”klasserna” blandade sig mer frekvent med varandra.

1948 övertog Östergötlands landsting driften av Allmänna Lasarettet och Medevi blev en vårdinrättning för de gamla. Musik och brunnsorkester levde dock vidare och det traditionsenliga midsommarfirandet fortlöpte. 1966 förklarades Medevi Brunn som ett byggnadsminne. 1982 lade landstinget ner sin verksamhet och brunnens verksamhet avtog. 1983 bildades Intresseföreningen Medevi Brunn vars syfte är att hålla brunnens traditioner vid liv.

1990 Professor Axel Gemzell, en av brunnens ägare, reagerade och trädde in för att rädda och bevara brunnen. Medevi Brunnsorkester spelar fortfarande dagligen på brunnen under brunnsäsongen. Nu består orkestern av några av Sveriges ledande musiker som under sommaren bildar en mässingssextett och spelar sina konserter på tidsenliga instrument.

Arvet lever vidare

Idag är Medevi Brunn en hotell-, konferens-, och vandrarhemsverksamhet med värdshus, Schweizeri och festvåningsverksamhet.

Medevi Brunn AB äger och driver Medevi Brunn. Medevi Brunn AB ägs till 60 procent av Stiftelsen Medevi Brunns Framtid som grundats av Professor Carl-Axel Gemzell i syfte att bevara våra unika byggnader och miljö. Resterande 40 procent ägs av aktieägare från släkten Gemzell.

Varmt välkommen till Medevi Brunn och njut av historiens vingslag!

Källor: ”Kring Medevi Brunn och Urban Hjärne” av Per Dockson, ”Medevi Brunn 300 år” av Lars O. Lagerqvist.