Veteranbilar vid Högbrunnen

Veteranbilar 9 juli

Söndag 9 juli fylls brunnsområdet med veteranbilar. Östergötlands MG klubb anordnar.