Brunnssäsong

Öppet från midsommar

Midsommar slår vi upp portarna för 2023 års brunnssäsong. Då är verksamheten öppen för allmänheten och Schweizeriet har matservering.

Intresseföreningen Medevi Brunn verkar för den traditionsenliga verksamhetens bevarande på brunnen.

Här på sidan lägger vi in aktuella öppettider för de dagliga verksamheterna på brunnen sommaren 2023.

Guidning v. 26-32

Varje torsdag, fredag och lördag från vecka 26 erbjuds guidning utan förbokning. Samling vid flaggstången 16:00. 

Pris 100 kr/person, betalas på plats.

Guidningar för grupper kostar 3000 kr och bokas i samband med mat och logi på hotell@medevibrunn.se

Frågor och önskemål om anpassningar i guidning hänvisas till guidesamordnare Madeleine Öberg m.oberg@live.se  

Intresseföreningen Medevi Brunn ansvarar för alla guidningar på brunnen.

Gamla biblioteket v. 26-32

I Apoteksbyggningen ryms också det gamla biblioteket

Där kan ni finna ett kortare bildspel på ca. 4 min som står och rullar med kort information om Medevi Brunn.

Öppet dagligen 13:00-19:00 veckorna 26-32. 

Intresseföreningen Medevi Brunn ansvarar för det gamla biblioteket.

Brunnsorkestern 3/7-6/8 2023

Måndag 3 juli kommer vår kära brunnsorkester och stannar fram till söndag 6 augusti. De spelar i brunnsparken, går i täten för Reveljen och den berömda Grötlunken enligt traditionellt veckoprogram:

  • 08:00 – 08:40 Söndagar. Revelj utgår från Intendentsbyggningen. Morgonkonsert i brunnsparken.
  • 15:00 – 16:00 Tisdagar-söndagar. Eftermiddagskonsert i brunnsparken.
  • 19:30 – 20:15 Tisdagar-söndagar. Kvällskonsert i brunnsparken.
  • 20:45 – 20:55 Alla dagar. Marschkonsert på societetsverandan.
  • 21:00 – 21:20 Alla dagar. GRÖTLUNK utgår från Societeten.
  • 21:45 – 22:30 Fredagar. Skymningskonsert vid Schweizeriet, ställs in vid dåligt väder.

Apoteksmuseet v. 26-32

I Apoteket finns  inredningen från 1700-talet bevarad. Där finns också utställningen om Medevi Brunns historia från 1678 till nutid och Jöns Jacob Berzelius elektricitetsmaskin från 1799.

Apoteket rymmer även en liten souvenirbutik med lottförsäljning. Lotterna säljs till förmån för bevarandet av traditionerna på Medevi Brunn.

Öppet dagligen 13:00-19:00 veckorna 26-32. 

Intresseföreningen Medevi Brunn ansvarar för Apoteksmuseet.

Vattenutskänkning v. 26-32

25 juli 1678 förklarade läkaren och vetenskapsmannen Urban Hjärne vattnet i Medevi källa vara synnerligen hälsosamt. Han blickar ut över Högbrunnen där källan finns i form av en byst. Det går fortfarande att dricka av det hälsobringande vattnet direkt ur källan.

Öppet dagligen 13:00-19:00 veckorna 26-32. 

Intresseföreningen Medevi Brunn ansvarar över vattenutskänkningen.

Hantverksmässa v. 26-31

Vecka 26 till 31 kommer det vara utställningar och försäljning av hantverk i Kyrkbyggningen.

Västra Ny hembygdsförening är arrangör.

Lazarettsmuseet v. 26-32

På andra sidan vägen av brunnsområdet ligger Lazarettet där det nu finns ett museum.

Redan 1679 lade Gustaf Soop grunden till det första brunnslasarettet för ”uslingar”, d.v.s. de som var fattiga och i allra störst behov av hjälp. Sjukdomarna kunde vara både fysiska och psykiska. Vården gav resultat för enligt journalerna blev 76% bättre.  Mellan 1679 och 1982 har ca 140 000 patienter vårdats på Medevi Lazarett.

Idag visas många accessoarer från lasarettets 300-åriga historia.

Öppet dagligen 13:00-19:00 veckorna 26-32. 

Intresseföreningen Medevi Brunn ansvarar för utställningen på Lazarettsmuseet.

Medevisalvans butik

Medevisalvan har sin fysiska butik och produktion i Medevi. Den ligger på samma sida av vägen som Lazarettet med Lazarettsmuseet.

De har öppet året runt och givetvis även på sommaren. I deras webbshop kan du fylla på ditt lager av deras ekologiska produkter vid behov. 

Läs mer om Medevisalvan på deras hemsida.