Aktörer på Medevi Brunn

Intresseföreningen Medevi Brunn

Den ideella Intresseföreningen Medevi Brunn skall verka för att sprida kunskap om Medevi Brunns historia och värna om dess kulturminnen. Läs mer på www.medevi.info.

Medevi Brunnsorkester

Medevi Brunnsorkester har spelat varje sommar sedan 1870-talet. Numera består orkestern av utvalda professionella musiker, musiklärare och kompetenta amatörer som alla spelar ideellt. Medevi Brunnsorkester är en mässingssextett och spelar på historiskt tidsenliga, svenska instrument.  Läs mer om Brunnsorkestern klicka här