Schweizeri

Öppettider från kl 11.00 – stängningstid varierar. Öppet dagligen 24 juni – 14 augusti.