Midsommar

Program midsommar

11.00 – 19.00       Vattenutskänkningen öppen, Högbrunnen

11.00 – 00.00       Schweizeriet öppet

11.30 & 13.00      Midsommarbuffé Brunnssalongen – boka bord på 0141-91100

13.00 -21.30         Apoteket är öppet

14.30                    Medevi Brunnsorkester inleder midsommarfirande, Aktivitetsfältet

15.00                    Midsommarstången reses, högtidstal, dans och musik. Dansen leds av Lisbet Gemzell med dragspelaren Per-Åke Folkesson

16.00                    Brunnsorkestern konserterar, Schweizeriet

17.00                    Allsång med Lisbet Gemzell och Per-Åke Folkesson, Högbrunnen

19.30                    Brunnsorkestern konserterar,  Schweizeriet

20.00                    Musik och Lyrik i ”midsommartid ”, kyrkan (preliminär)

20.45                    Marschkonsert, Societetsverandan

21.00                    Årets första Grötlunk, Societetsverandan

21.30                   Dans till Brunnsorkestern, Högbrunnen

 

Läs mer om våra boendepaket här

 

Med reservation för ev. förändringar i programpunkter och tider.