Guidad tur

Guidad historisk vandring på anrika Medevi Brunn.

Medevi Brunn har en historia som sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Ta del av denna och hör mer om hur Brunnen växte fram, de historiska byggnader som finns här och även anekdoter från både då- och nutid.